آیا انجام ایمپلنت برای افراد سیگاری ممکن است؟

آیا انجام ایمپلنت برای افراد سیگاری ممکن است؟ امروزه پیشرفتهای چشمگیری در حوزه دانش جایگزین کردن دندانهای از دست رفته با ایمپلنت صورت پذیرفته است و ایمپلنتهای مدرن امروزی درصد موفقیت بالایی را در درازمدت برای بیماران فراهم نموده اند. اما در این میان برخی موارد و شرایط میتوانند در روند موفقیت ایمپلنت ها موجب … ادامه خواندن آیا انجام ایمپلنت برای افراد سیگاری ممکن است؟