به روز رسانی بخش آموزشی سایت

در هفته ای که گذشت، با آپلود نمودن تدریجی ویدیوهای مرتبط با برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس، به روز رسانی بخش آموزشی سایت انجام شد. در این رشته ویدیوهای آموزشی کوتاه، سعی شده که به متداول ترین سوالات مردم در زمینه سلامت دهان و دندان و دندانپزشکی پاسخ داده شود.  این ویدیو ها قبلا در … ادامه خواندن به روز رسانی بخش آموزشی سایت