به زودی مکان مطب تغییر خواهد کرد

به زودی مکان مطب تغییر خواهد کرد در دوماه گذشته  مشغول به استارت زدن پروژه ای بودیم که نهایتا منجر به تغییری بزرگ در شرایط کاری مطب خواهد شد. مدتها بود که کوچک بودن فضای کار و مشترک بودن اتاق انتظار با همکار و شریک جراح،سبب ایجاد مشکلاتی در روند کاری مطب گردیده بود و … ادامه خواندن به زودی مکان مطب تغییر خواهد کرد