تدابیر پیشگیرانه علیه کرونا در مطب

تدابیر پیشگیرانه علیه کرونا در مطب با وجود شیوع گسترده و رو به رشد ویروس کرونا در جامعه، تدابیر جدی در جهت کاهش ریسک انتقال ویرروس به بیماران و کارکنان مطب را به اجرا گذاشته ایم و امیدواریم با رعایت اصول پیشگیری و بهداشت حداکثر بتوانیم زمینه اعتماد و سلامت بیمارانمان را مهیا نماییم. برای … ادامه خواندن تدابیر پیشگیرانه علیه کرونا در مطب