درمان ریشه یا عصب کشی

درمان ریشه یا عصب کشی در این برنامه از مجموعه برنامه های آشنایی با مفاهیم بهداشت دهان و دندان ،ساخته شده توسط شبکه زاگرس، به ارایه توضیحاتی مختصر و به زبان ساده درباره مفهوم درمان ریشه یا عصب کشی پرداخته ایم. پانوشته: این ویدیو توسط شبکه زاگرس کرمانشاه تولید شده و در اسفند 98 در … ادامه خواندن درمان ریشه یا عصب کشی