دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال دندانپزشکی دیجیتال شامل کلیه خدماتی هستش که با تکنیکها و تجهیزات جدید دیجیتالی انجام می شوند. دندانپزشکی دیجیتال طیف وسیعی از درمانها را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مثال می توان به روکشها اشاره کرد.   اسکنر دهانی   با کمک تجهیزات دیجیتالی، دندان تراش خورده به جای قالبگیری کردن که … ادامه خواندن دندانپزشکی دیجیتال