رابطه استرس ، پارافانکشن و ایرانی بودن!

رابطه استرس ، پارافانکشن و ایرانی بودن! همه ما در باره استرس و عواقب جسمی و روحی که برای ما بر جای میگذارد اطلاعاتی داریم و میدانیم که  بسیاری از بیماریهای جسمی درواقع از روان ما نشات میگیرند و در این میان،استرس شایعترین عامل ایجاد مشکلات روحی و روانیست. استرس علاوه بر تمام اثرات مخربی … ادامه خواندن رابطه استرس ، پارافانکشن و ایرانی بودن!