نگاهی به کارتون خاطره انگیز “السون و ولسون”

نگاهی به کارتون خاطره انگیز “السون و ولسون” کارتون عروسکی “السون و ولسون”  در دهه  هفتاد از تلویزیون پخش میشد. در این برنامه رعایت بهداشت دهان و دندان محور گفتگوهای شخصیتها بود. درکنار عروسکهای بانمک داستان، یک موسیقی و تیتراژ خاطره انگیز هم چاشنی داستان شده بود که این اثر را هرچه بیشتر در خاطراتمان … ادامه خواندن نگاهی به کارتون خاطره انگیز “السون و ولسون”