پروتزهای ثابت (روکش دندان)

پروتزهای ثابت (روکش دندان) پروتز های ثابت انواعی از پروتزها هستند که در اغلب موارد آنها را با پوشش کاملی که بر روی دندان پایه ایجاد می کنند میشناسیم. پروتزهای ثابت، از روش های قدیمی و همچنان متداول دندانپزشکی هستند که در جای خود می توانند بسیار سودمند باشند. خصوصاً در مواردی که یک دندان … ادامه خواندن پروتزهای ثابت (روکش دندان)