گفتگو با دکتر غارتی درباره دندانپزشکی دیجیتال

گفتگو با دکتر غارتی درباره دندانپزشکی دیجیتال   دندانپزشکی در حوزه دیجیتال جزء علوم نسبتا جدید و بسیار جذابی است که رفته رفته جایگاه خود را در بین دندانپزشکان ایرانی نیز بازخواهد نمود. دندانپزشکی دیجیتال حوزه های مختلفی از علم دندانپزشکی را شامل میشود و در این ویدیوها بصورت ویژه به کاربرد آن در انجام … ادامه خواندن گفتگو با دکتر غارتی درباره دندانپزشکی دیجیتال