یکی از بدترین وضعیت‌های بهداشت دهان را در دنیا داریم

یکی از بدترین وضعیت‌های بهداشت دهان را در دنیا داریم   وزیر بهداشت گفت: دانشجوی دندانپزشکی باید به سمت جامعه‌محور کردن آموزش پیش برود. ما نمی‌خواهیم کلینیک محور یا مطب محور بودن را در حوزه دندانپزشکی رواج دهیم، بلکه درصدد هستیم، جامعه‌محور بودن را در دندانپزشکی نهادینه کنیم. این تقاضا و دستور من است و … ادامه خواندن یکی از بدترین وضعیت‌های بهداشت دهان را در دنیا داریم