تلفن تماس : 08338353724

آرشیو "گالری ویدئو"

چگونه هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهیم(4)

چگونه هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهیم؟ قسمت چهارم در این برنامه از مجموعه برنامه های آشنایی با مفاهیم بهداشت دهان و دندان ،ساخته شده توسط شبکه زاگرس، به ارایه راهکارهایی برای کاهش هزینه های دندانپزشکی خود پرداخته...

چگونه هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهیم(3)

چگونه هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهیم؟ قسمت سوم در این برنامه از مجموعه برنامه های آشنایی با مفاهیم بهداشت دهان و دندان ،ساخته شده توسط شبکه زاگرس، به ارایه راهکارهایی برای کاهش هزینه های دندانپزشکی خود پرداخته...

چگونه هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهیم(2)

چگونه هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهیم ؟ قسمت دوم در این برنامه از مجموعه برنامه های آشنایی با مفاهیم بهداشت دهان و دندان ،ساخته شده توسط شبکه زاگرس، به ارایه راهکارهایی برای کاهش هزینه های دندانپزشکی خود پرداخته...

چگونه هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهیم(1)

چگونه هزینه های دندانپزشکی را کاهش دهیم  قسمت اول در این برنامه از مجموعه برنامه های آشنایی با مفاهیم بهداشت دهان و دندان ،ساخته شده توسط شبکه زاگرس، به ارایه راهکارهایی برای کاهش هزینه های دندانپزشکی خود پرداخته...

آیا جرمگیری دندانها مضر است؟!

آیا جرمگیری دندانها مضر است؟! در این برنامه از مجموعه برنامه های آشنایی با مفاهیم بهداشت دهان و دندان ،ساخته شده توسط شبکه زاگرس، به ارایه توضیحاتی مختصر و به زبان ساده درباره جرمگیری دندانها و مزایای آن پرداخته...

درمان ریشه یا عصب کشی

درمان ریشه یا عصب کشی در این برنامه از مجموعه برنامه های آشنایی با مفاهیم بهداشت دهان و دندان ،ساخته شده توسط شبکه زاگرس، به ارایه توضیحاتی مختصر و به زبان ساده درباره مفهوم درمان ریشه یا عصب کشی پرداخته...

دندان درد

دندان درد در این برنامه از مجموعه برنامه های آشنایی با مفاهیم بهداشت دهان و دندان ،ساخته شده توسط شبکه زاگرس، به ارایه توضیحاتی مختصر و به زبان ساده درباره درد دندان و نحوه مواجهه با آن پرداخته...

دندان عقل

دندان عقل در این ویدیو به اختصار درباره دندان عقل و سوالات رایج شما در این باره صحبت کرده ایم.شما را به دیدن این ویدیو کوتاه دعوت میکنیم. .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame...

Translate »